Na het overlijden van uw dierbare is het belangrijk om na te denken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de opbaring. 
Als de omstandigheden het toelaten, kan een overledene thuis worden opgebaard. Veel nabestaanden geven daaraan de voorkeur omdat men dan in de eigen omgeving afscheid kan nemen. Wij kunnen u hierin adviseren en begeleiden en hebben de middelen beschikbaar om de overledene op een passende en verantwoorde wijze thuis op te baren. Is het de wens om de overledene niet thuis op te baren, dan kunnen wij in vrijwel alle woonplaatsen over een kerkelijk centrum of rouwcentrum beschikken. 

303